Quảng cáo & Trợ giúp

Hotline: 18001207      Hỗ trợ trực tuyến:   

 

Hỏi & Đáp mục Môi giới bất động sản của THU - The QA GIRL

Thành lập sàn giao dịch bất động sản cần những gì?


Cty chúng tôi hoạt động kinh doanh và môi giới bất động sản, có giấy phép thành lập do phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT hà nội cấp. Nay Cty chúng tôi muốn thành lập Sàn giao dịch bất động sản, vậy thủ tục như thế nào và cơ quan nào cấp giấy phép?

Trả lời
Cách đây: 4 năm

Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh Bất động sản quy định:

1. Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản thỡ sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó để hoạt động.

2. Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau:

1.1. Định giá bất động sản;
1.2. Tư vấn bất động sản;
1.3. Quảng cáo bất động sản;
1.4. Đấu giá bất động sản;
1.5. Quản lý bất động sản.

3. Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.

4. Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 153/2007/NĐ-CP.

a. Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

5. Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng). Nếu có sự thay đổi về địa điểm giao dịch phải thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và khách hàng đang giao dịch biết.

Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

6. Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau:
6.1. Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;
6.2. Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;
6.3. Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;
6.4. Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;
6.5. Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.

7. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

8. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản.

9. Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải có chứng chỉ môi giới bất động sản và phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

10. Vốn pháp định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản: Tối thiểu là 6 tỷ đồng

Bên cạnh đó, doanh nghiệp của bạn phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 153 hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh BĐS.

Trên đây là những thông tin chính mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn thể liên hệ trực tiếp với Sở KHĐT và Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể

Luật sư Đặng Hoàng Dũng


()  
Lưu
Số câu trả lời(3)
NGƯỜI TRẢ LỜI ĐẦU TIÊN: Oanh Trần
Oanh Trần
Cách đây: 0 năm

Wa thông tin này đầy đủ wá ha. Cảm ơn nha. Mình cũng đang có nhu cầu mở sàn giao dịch bất động sản.

Cách đây: 0 năm

Đều kiện để thành lập sàn giao dịch bất động sản:
1. Vốn điều lệ: 6 tỷ VNĐ
2. Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng về kiến thức về thành lập sàn BĐS
3. Số lượng nhân viên phải đạt tối thiểu: 2 chứng chỉ định giá 2 chứng chỉ môi giới chứng chỉ thành lập sàn
Thế là đủ !!!!

Gửi câu hỏi!

Gửi câu hỏi!
Một số chủ đề phổ biến