Quảng cáo & Trợ giúp

Hotline: 18001207      Hỗ trợ trực tuyến:   

 

Blog mục Thẩm định giá của Oanh Trần

21862 lần xem
 

Những điều cần biết về Thẩm định giá bất động sản

3270 lần xem

Như chúng ta đã biết Thẩm định giá là một khoa học và cũng là một nghệ thuật, đặc biệt sản phẩm của Thẩm định giá chỉ là một chứng thư, những điều gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn nên chọn đơn vị Thẩm định giá nào và hiểu thêm về nội dung của chứng thư Thẩm định giá.

- Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá bất động sản bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân  Thẩm định giá bất động sản).

- Việc Thẩm định giá bất động sản phải dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy mô, thực trạng của bất động sản và giá thị trường tại thời điểm Thẩm định giá.

- Việc Thẩm định giá bất động sản phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật.

Chứng thư Thẩm định giá bất động sản

1. Chứng thư
Thẩm định giá bất động sản bao gồm những nội dung sau đây:

- Bất động sản được Thẩm định giá
- Vị trí, quy mô của bất động sản
- Tính chất và thực trạng của bất động sản
- Tình trạng pháp lý của bất động sản
- Các hạn chế của bất động sản
- Phương pháp Thẩm định giá bất động sản
- Thời điểm Thẩm định giá bất động sản
- Giá của bất động sản
- Các nội dung khác

2. Chứng thư Thẩm định giá bất động sản là căn cứ để các bên tham khảo khi đàm phán và quyết định giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản.

3. Chứng thư
Thẩm định giá bất động sản được lập thành ba bản, có giá trị pháp lý như nhau, hai bản giao cho kh&

Lưu

Danh sách thảo luận

Thịnh Vượng,
viết bởi Thịnh Vượng,  Cách đây: 7 tháng
Liên hệ Thịnh Vượng để có thông tin chuẩn xác và nhanh nhất

Blog khác của Oanh Trần